Kategori pleh

PLEHVARE TE TJERA

MASTER KALI
    Urdhër
CALIUM SULFAT
    Urdhër
DIPHOSPHATE
    Urdhër
TRIPHOSPHATE


Të gjitha plehrave janë të paketuara në qese me cilësi të lartë të 40 kg. Në marrëveshje me përfaqësuesit e shitjes një mundësi për paketim në qese të 25 kg.