Kategori pleh

PLEH KOMPLEKSE NPK

Ajo plehrat që përmban katër lëndët ushqyese kryesore: azoti (N), fosfor (P), kalium (K) dhe squfur (S). Këto përfshijnë tre grupe të plehrave duke përfshirë:

1. Plehrat që përmbajnë vetëm katër përbërësit kryesorë si azotit (N), fosfor (P), kalium (K) dhe (S) squfur.

2. Plehrat se tre përbërësit kryesorë të azotit (N), fosfor (P), kalium (K) dhe squfur (S) të përmbajë përbërës të tjerë në një masë më të vogël, ose në një kompleks të komponenteve të tjera ndihmëse dhe gjurmët e tyre, apo përfaqësojnë një përzierje shkaktuar ose vetëm gjurmë të përbërësve.

3. Plehra përveç se katër përbërësit kryesore të azotit (n), fosfor (P), kalium (K) dhe squfur (S) përmbajnë lëndës organike. Ky lloj i plehrave është menduar për fekondim të brendshëm, por në kushte të caktuara është e mundur përdorimin e saj për sipërfaqe të fekondimit.

Llojet e NPK plehrave komplekse e cila Agroefodija ofron:

TRIFOLIN
  Urdhër
ORGANOFERT 8
  Urdhër
8-16-24 (12)
  Urdhër
KOMPLIFERT + МЕ
  Urdhër
PDF broshure

11-15-15(14)
  Urdhër
MOP
NUTRIFERT 12
  Urdhër
ORGANOFERT 12
  Urdhër
BLESTER EXTRA
  Urdhër
PDF broshure
POLIBOR
  Urdhër
MAGNIFERT
  Urdhër
PDF broshure
15-15-15(10)
  Urdhër
MOP
FERTIKON
  Urdhër
NUTRIFERT 18
  Urdhër
OLIFERT
  Urdhër
20-10-10 (9)
  Urdhër
MOP
20-10-10(5,8)+1Zn UREA
  Urdhër
MAGNIBOR
  Urdhër
FILIBOR
  Urdhër
21-7-14(6)+0,5MgО +0,3B
  Urdhër
FERTIKORN
  Urdhër


Të gjitha plehrave janë të paketuara në qese me cilësi të lartë të 40 kg. Në marrëveshje me përfaqësuesit e shitjes një mundësi për paketim në qese të 25 kg.