Категория на торове

АЗОТНИ N

Това са торове, чиято основна хранителна съставка е азот (N). Тук попадат седем групи на торове и това:

1. Азотният амониев.

2. Азот-серен амониев.

3. Серен амониев.

4. Урея.

5. Азотният амониев заедно с други хранителни вещества от по-малък мащаб или с други хранителни съставки от по-малък мащаб, както и следи от тях.

6. Азотният амониев заедно със следи от други съставки.

7. Азотни торове, които съдържат забавител на процеса на нитрификация. От тези торове за повърхностно торене се използват предимно азотни и азот-серен амониев, а като втори избор при специални условия може да се използва и серен амониев, урея, и торове, които съдържат забавител на процеса на нитрификация. За вътрешно торене се използват предимно серен амониев, урея, и торове, които съдържат забавител на процеса на нитрификация, а като втори избор идват азотен и серен азот амониев.

Видове Азотни торове, АГРОЕФОДИА ви предлага:

ТИОГРАН
  Поръчай
РИТМОФЕРТ
  Поръчай
ФЕРТАМОН Zn
  Поръчай
ФЕРТАМОН 25
  Поръчай

НИТРОКАН
  Поръчай
ФЕРТАМОН Fe
  Поръчай
21-0-0-(24)
  Поръчай
27-0-0+0,5MgО
  Поръчай
КАН
  Поръчай
АМОНИЕВ НИТРАТ
  Поръчай
34,5-0-0+0,5 MgО
  Поръчай
34,5-0-0+0,5 MgО
  Поръчай
УРЕА
  Поръчай


Всички торове са опаковани в висококачествени торби от 40 кг. По споразумение с представителите за продажба, има възможност за опаковане в чували от 25 кг.