Оборудване за пчеларство

 • Ръчна и електрическа центрофуга за събиране на мед
 • Хранилки за пчели
 • Клетки за Матица
 • Дънна решетка от пластмаса и тел
 • Събирачи на прашец
 • Восъчни основи за трут и пчели работнички

Оборудване за защита при работа

 • Облекла и палта за дъжд
 • Защитни обувки и гумени ботуши
 • Защитни каски и очила
 • Ръкавици и филтър маски
 • Работа костюми и палта
 • Противогази за заваряване

Семена

 • Зеленчуци
 • Цветя
 • Декоративни треви