Торене след култури - ЛОЗЕ
Л О З Ј Е
Най-добрите качества на плода с идеална тор

Хранителните изисквания на лозето представляват широк спектър, защото зависят от много фактори, от които најглавнати сорт, вида, размера на издашноста на културата, желаните квалитетиви функции, които са в вркса с крайната употреба на лозето (трапезни, винен), климатичните и почвените фактори и накрая новоднувањето. Количествата хранителни елементи, които се отделят от почвата на производстовот на лозето, са дадени в долната таблица, но само показателни за реалните нужди на торене на лозето.


Приемане на хранителни елементи от лозето
ДоходностКилограм на декар годишно
(тон/дкр.)Азот (Ν)Фосфор (Ρ2Ο5)Калиум (Κ2Ο)Магнезиум (MgO)Калциум (CaO)
0,7-2,52,2-8,40,5-3,54,1-14,80,6-2,52,8-20,4

Особено осетиливост показват лозето недостиг на магнезий (сух гърба), както и на трафопении миркохранливите елементи желязо и бор. Проблем, също може да доведе до недостиг на цинк. Хранителните изисквания са много по-големи от отдръпването на хранителните елементи от гроздето, защото съдържат и нуждите за храна, както и неизбежните загуби.


Ѓубривни изисквания на лозето килограм / декар годишно
СортовеАзот (Ν)Фосфор (Ρ205)Калиум (Κ20) Магнезиум (MgO)
Трапезни 15-206-1018-226-8
Вински8-155-812-164-6

Предложения за торене

Е Л Ф Е , за да отговори на всички нужди за торене , се добавя на мястото на селекционера на лозе от традиционните видове серия специални видове от съчетаването зърнеста тор с отлично качество , обогатени с магнезий и микроелементи елементи. Тези основни торове се допълват с исканото в случай повърхностно азот торене. За торене по капка ИФЃ я предлага серия в дорастворливи торове ПОЛИФЕРТ , в съответните програми. В крайна сметка , за превенция и лечение от трофопенија (липса ) от желязо , бор и цинк торове микрохранливо серия НУТРАКТИВ .ОСНОВНИ ТОРОВЕ
Вид на торДозировка (килограм/декар) Забележка
КОМПЛИФЕРТ (10-10-20-(15)+4MgO+микроелементи)60-80Избор на вид и дозиране на тор на базата на специфичните услуви на лозето.
МАГНИФЕРТ(14-7-14-(12,5)+5MgO+микроелементи)50-100
МАГНИФЕРТ (12-12-17-(13)+2MgO+микроелементи)60-120
ПОЛИБОР (12-12-18-(12)+0,5Β+микроелементи)60-80
ОРГАНОФЕРТ 8 (8-10-14-(11)+ 15% +микроелементи)80-100
ОРГАНОФЕРТ 12 (12-12-12-(15)+ 10% +микроелементи)60-80
11-15-15-(14)60-120
МАСТЕРКАЛИ (0-0-30+10MgO+18S)
Повърхностно торене
АМОНИЕВ НИТРАТ (34,5-0-0+0,5MgO)15-30Водоразтворими.
АМОНИЕВ НИТРАТ (33,5-0-0)15-30 В зависимост от местните нужди.
КАЛЦИУМОВ АМОНИЕВ НИТРАТ (26-0-0)20-40
НИТРОКАН (27-0-0+4MgΟ+0,2B)20-40

Препоръчваме торене, което ще даде отлично качество на плодове за по-големи добиви. Най-доброто възнаграждение за своя труд.