Торене след култури - Маслини
МАСЛИНИ
За по-голямо производство-Отлично качество - дълголетие

Маслината успява задоволнително на различни почви , с изключение на много кисели почви.Одлично се адаптира почви по-високи райони с ниска раждаемост , само е необходимо , правилно торене. Реагира отлично на торене с азот , особено при почви със средна плодност.Азотот влияе положително , колкото върху растежа , така и на плода. Косвено може да намали и феномена на безплодна година. Нуждите от големи количества азот , се появяват в два периода : От началото на растежа до завързване на плода (март - май ) и в периода на втвърдяване на костилката на плода ( юли - август).

Липсата на азот предизвиква малък растеж и намаляване на производството.Во противен случай , прекалено количество азот , може да предизвика слаба устойчивост на лед и болести.Маслинките имат голяма нужда от калий , особено в годините с по-голяма производителност. Достатъчно количество калий , дава по-голямо производство и дървото става по- устойчив на болестите , на леда и сушата.Од микрохранливите елементи особено значение за подхранване на маслините има Борът . Липсата на бор може да се появи при различни почви , като например малко пясъчни , кисели , калциеви , а най-често се появява при младите дървета.


Нужди от хранителни вещества за маслината (след дърво)
АЗОТ (Ν) ФОСФОР(Ρ2Ο5) КАЛИУМ (Κ2Ο) БОР (Β)
1 - 1,5 килограми 0,2 - 0,4 килограми 1 - 1,5 килограми 45 - 75 фрамови


Предложения за торене

Το Тор трябва да се нафрлува на повърхността на почвата , покрита с сянката на дрвото.Маслинката реагира отлично на торене с азот и въпреки противоположните мнения , изглежда, че за голямо производство и отлично качество , на маслината и трябва редовно торене с калий , особено след годините на голяма плодородие. За профилактика и лечение , поради липса на бор , се предлага главно торене с бор , или в комбинация с пръскане . Изборът на подходящия вид на първични тор , зависи от необходимия съотношение между хранителните вещества . Дозата зависи от възрастта , хранителната състояние и производителността на басейни. Ценни съветници на ѓубрењето , е анализът на почвата и лисијата .


ОСНОВНО ТОРЕЊЕ
Тип на тор Дозировка (кг/дрво) Забележки
МАГНИВОР (20-5-10-(8)+2MgO+0,5B) 3-5 Къде има сравнително достатъчен фосфор и калий
ПОЛИВОР (12-12-18-(12)+0,5Β+микр.хран.елем.) 3-5 Къде има нужда от голямо обогатяване на калий, бор и микроелементи елементи
ФИЛОВОР (20-6-12-(7)+0,5Β+ микр.хр.елем.) 3-5 За по-голямо присъствие на азот, бор и микроелементи елементи
ОРГАНОФЕРТ- 12 (12-12-12-(15)+10% - органска мат.) 4-6 За равномерно торене Ν/Ρ2Ο5/Κ2Ο = 1/1/1 с подобрена асимилация на хранителните вещества и запазване на органична материя в почвата.
ОРГАНОФЕРТ-ΟΡΓΑΝΟΦΕΡΤ 8 (8-10-14-(11)+15% (орган.мат.) 4-6 Подсилен източник на калиум.Останатите свойства са същите като предишните, но с подобряваща влияние върху органична материя в почвата.
11-15-15-(14) 3-5 Традиционно торене с възможна поява на липса на Борът.
ОЛИФЕРТ (19-6-15-(4)+2MgO+0,5B) 3-5 За високо обогатяване с азот, калий, магнезий и бор.Се препоръчва за плоски повърхности (полета) и плантации с маслини с високо продуктивен потенциал.
21-7-14-(6)+0,5MgO+0,3B 3-5 За високо обогатяване с азот, калий, магнезий и бор. Препоръчва се за плоски повърхности (полета) и плантации с маслини с високо продуктивен потенциал.
Повърхностноактивните торене
НИТРОКАН  ЕКСТРА  Mg     (27-0-0+4MgO+0,2B) 1-2 Богат източник, бърза асимилация на азотен нитрат и магнезий.
-ФЕРТАМОН 25 (25-0-0-(16)) 1-2 Избор на азотен амониев нитрат
СУЛФУРЕН АМОНИУМ       (21-0-0-(24)) 1-2 Избор на азотен амониев подобрява усвояването на микроелементи съставки.

Предлагаме торене, което ще отговаря на нуждите на басейни, с цел по-голямо производство с отлично качество.