Оборудване за фарами които се занимават с производството на мляко.

 • • Системи за млечни крави .
 • • Системи за доене Овце .
 • • Системи за доене Кози .
 • • Мобилните молзалки .
 • • компоненти в мозалките които се променят.
 • • Силиконов компоненти.
 • • Гумени компоненти.
 • • Маркучи .
 • • Вакуум технология.
 • • Комплект и средства за откриване на мастит при животните във ферми ( крави , овце, кози ).
 • • Хигиена при животните.
 • • Оборудване за дезинфекция.
 • • Помпи за дозиране .
 • • Вакуум технология.
 • • Средства за почистване и поддържане хигиена на вимето при крави , овце и кози.
 • • Специални средства за грижа за вимето .
 • • Дезинфекция след доене за предпазване от мастит.

Оборудване за птицеферми, оборудване за кокошки, пилета, зайци, свине, свине и телета.

 • • Хранилки и поилки за телета, овце и кози.
 • • Хранилки и поилки за кокошки и пилета.
 • • Автоматично системи за хранене и напивање.
 • • Автоматично системи за вентилация.
 • • Автоматично кафезни системи.
 • • Инкубатор за яйца за аматьори и професионалисти.
 • • Биберон за прасенца.