Торене след култури - ПАМУК
ПАМУК
Високо производство с нови решения за торене

Памука , въпреки че не изисква много големи количества хранителни вещества , има нужда от системно торене , поради осигуряване на задоволително производство и добро качество на конците.Потребата от торене се дължи и на факта, че корените система на памука е столбовиден , без добре използване на плодородието на почвата.Прво място при торене на памука заема азот , който повишава развитието на растението , производството на чаурата ( плода ) , теглото и качеството на семката.Но прекалено торене с азот в касен период , трябва да се избягва, тъй като насърчава растителността и намалява растежа на плодот.Фосфорот увеличава теглото , съдържанието на маслото , белтъците на семката и качеството на конците.Калиумот подобрява издръжливостта и продължителността на конците и допринася за ранното зреене . Също така растенията са по-издръжливи по време на суша и болести. Освен трите хранителни вещества , на кисели почви е необходимо добавяне на магнезиум.Памукот е доста чувстителен липсата на микроелементи елементи, бор и цинк , такъв недостиг на подхранване се среща при повече почви.


Нуждата от хранителни съставки за памука (кг / декар)
АЗОТ (Ν)ФОСФОР (Ρ2Ο5)КАЛИУМ (Κ2Ο)
12-166-126-12Предложения за торене

Добавянето на азот с подходящо дозиране представлява правило. Фосфорът и калият трябва да участват при ѓубрењето на памука, дори когато анализите на почвата показват достатъчно количество хранителни вещества , за да не се намалява плодородието на почвата. Збогатените комбинирани торове на ЕЛФЕ покриват нуждите от магнезий , бор и цинк.Основното съставно тор се нафрлува равномерно със съответната машина и се съединява в дълбочина 8-10 см . Но една част (25%) е полезно , да се поставя редови , на малко разстояние от семената , тъй като допринася за бързо поникване и развитие на растенията в ранен период . Повърхностни азотни торове се прилага след появата на линиите , при сплитане и преди расцветувањето.Потребна е влажност на почвата , за да се избягва загубата на амониеви .


ОСНОВНО ТОРЕНЕ
Тип на тор Дозировка кг /декарЗабелешжки
ФЕРТИКОТОН (18-8-8-(14)+2MgO +0,5Zn)50-70Съдържа Ν, Ρ2O5 и Κ2O в съотношение, магнезий и цинк 2/1/1
НИТРИФЕРТ- 18 (18-9-6-(11)+0,2Ζn) 50-70Съдържа Ν, Ρ2O5 и Κ2O в съотношение 3/1, 5/1 и цинк.
20-10-10-(9) 40-60Съдържа Ν, Ρ2O5 и Κ2O в съотношение 2/1/1.
11-15-15-(14) 40-50Необходимо е добавянето на азот.
ОРГАНОФЕРТ 12 (12-12-12-(15)+10% Орган. мат.)60-70За равномерно торене Ν/Ρ2O5/Κ2O: 1/1/1 с подобрена асимилация на хранителните вещества и запазване на органична материя в почвата.
ОРГАНОФЕРТ 8 (8-10-14-(11) +15% Орган. мат.) 60-70Голям източник на калий, останали свойства, като предишното, но с подобряваща влияние върху органичната материя в почвата.
Повърхностноактивните торене
АМОНИЕВ НИТРАТ  (33,5-0-0) 15-25За калциеви и неутрални почви точното дозиране зависи от раждаемостта.
АМОНИЕВ НИТРАТ            (34,5-0-0 + 0,5 MgO) 15-25За калциеви и неутрални почви точното дозиране зависи от раждаемостта
КАЛЦИУМ АМОНИЕВ НИТРАТ (26-0-0) 20-30За кисели и неутрални почви. Удобно за приложение в средно ранен период
КАЛЦИУМ АМОНИЕВ НИТРАТ  (27-0-0+ 0,5Mg)20-30За кисели и неутрални почви. Удобно за приложение в средно ранен период
ТИОГРАН ЕКСТРА  0,5-0-0-(18)) 30-40Само за приложение в много ранен период
НИТРОКАН (27-0-0+4MgO+0,2B) 20-30Богат източник бърза асимилация на азотен нитрат

Предлагаме најсодржински решения на торене, по-добри резултати, по-голямо производство и по-добър продукт