Торене след култури - ЦАРЕВИЦА
ЦАРЕИЦА
Висока производителност с най-малко разходи

Царевицата е приятел на топлината с висока производителност и по-добре расте на температура от 21-27 Co . Предпочита дълбоки почви , които задържат влагата , с неутрална и леко алкална pΗ и изисква много поливане . Жълъди абсорбира азот в много големи количества , които зависят от обема на производството. Ако се вземе предвид и неизбежното загуба на тази хранителна съставка на почвата , производството на царевица от 1000 кг / декар , изисква добавяне на над 25 кг / декар , дори и в ниви с добра плодовитост. Усвояването на азот се извършва непрекъснато през целия период на развитието , особено при оформянето на реските.Пченката изисква много фосфор и калий дори в почви , богати на хранителни вещества е необходимо торене с фосфор. Царевицата е особено чувстителна на недостиг на цинк . Липсата на подхранване е често срещано явление и причинява сериозно намаляване на производството.Поради това се предлага превантивна прилагането на цинк заедно с основното торене.


Нуждата от хранителни сотојки за царевицата (кг / декар)
ΑЗОТ (Ν)ФОСФОР (Ρ2Ο5)КАЛИУМ (Κ2Ο)
20-306-124-8

Предложения за торене

Повече от половината количество азот и фосфор, както и 80% на калий трябва да се абсорбира от растението преди расцветувањето и е необходимо, тези съставки да са налице през целия период на растењето.Фосфорот и калий се добавят заедно с основното торене , докато за азот, половината количество се добавя към основното торене и останалата половина с повърхностни, когато царевицата е с височина от 60 до 80 cm. За по-добри резултати се предпочита смес от азотен амониев и амониев нитрат (ФЕРТАМОН)Главно торене
Тип на тор Дозировка (кг/декар)
ФЕРТИКОРН (27-9-0-(4)+1,5Ζn)60-70
ФЕРТИКОРН с КАЛИУМ (26-7-5-(2,5)+1,5Ζn)60-70
НУТРИФЕРТ 18 (18-9-6-(11)+0,2Ζn)70-80
Сулфурен амониев фосфат (22-11-0-(12))70-80
Сулфурен амониев фосфат (20-10-0-(11))70-80
Повърхностно торене
ФЕРТАМОН 25 (25-0-0-(16))40-50
ФЕРТАМОН Ζn (24-0-0-(15)+1,5Ζn)40-50
АМОНИЕВ НИТРАТ (33,5-0-0)30-40
КАЛЦИУМ АМОНИЕВ НИТРАТ    (26-0-0)40-50
ТИОГРАН ЕКСТРА (20,5-0-0-(18))50-60
НИТРОКАН (27-0-0+4MgO+0,2B)40-50

Предлагаме идеално торене за голяма производителност без много разходи