Твърдост и високо качество

Внимателно комбинирани подбрани суровини с истинска технология е единственият начин да се произвежда твърдо и високо качество покривка за оранжерия.

Daios Plastics SA

sample

Полиетилентската фолио АГРОЕФОДИЈА предлага е най-големият производител в Р.Грција ДАИОС ПЛАСТИКС устойчива на лошите и отрицателни влияния.

  • •Високо квалитетни полиетиленски платна.
  • • Специализирана и патентовани полиетиленови платна.
  • • Полиетиленови платна за промишлени и обща употреба.
  • • Полиетиленови платно за сушене на тютюн.
  • • Термофилни полиетиленови платна за дини, пъпеши, домати.
  • • Черни полиетиленови платна за дини, пъпеши, домати.

Защита от ултравиолетовите лъчи

Слънчевите лъчи, т.е. ултравиолетовите зрачењњето е един от негативните фактори, които влияят и водят до увреждане на полиетиленовите покривка.Затоа при изработването на полиетиленовите платна се добавят анти оксидантни добавки с цел да се защити завивките от вредните слънчеви лъчения.

Разпространение на светлината

Характерно за този вид полиетиленови платна е, че когато слънчевите лъчи преминават през него, се разпределят равномерно. По този начин се намаляват засенетите места в оранжеријата, което увеличава фотосинтезата при растенията.

Против размазване

В ранните сутрешни часове или след залез слънце и в резултат от изпарението на почвата и растенията се образува размиването на оранжеријата. Този тип полиетиленови платна инхибира съответно намалява образуването на мъгла.

Срещу капене

Поради високите температури и в резултат на изпарението на почвата и растенията, вътре в оранжеријата създава роса от вътрешната страна на полиетиленовите покривка. Капките роса предизвикват разпространение на болести по растенията, а също така намаляват проникването на светлината в ораншжеријата. Този вид полиетиленови платна предпазва от падане на капките върху растенията. С това необходимостта от пестициди ще бъде намалена и ппродирањето на светлината ще бъде по-голяма с 15%.