Категория на торове

КОМПЛЕКС NP

Това са торове, които съдържат три основни хранителни съставки: азот (N), фосфор (P) и сяра (S). Тук попадат три групи на торове и това:

1. Торове, които съдържат само трите основни хранителни вещества като азот (N), фосфор (P) и (S) сяра.

2. Торове, освен трите основни съставки на азот (N), фосфор (P) и сяра (S) съдържат и други съставки, по-малък мащаб или следи от тях.

3. Торове, освен трите основни съставки на азот (N), фосфор (P) и сяра (S) съдържат и забавител на процеса на нитрификация. Този тип торове е предвиден за вътрешно торене, но при специални условия е възможно използването му и за повърхностно торене.

Видове Сложни торове NP които АГРОЕФОДИА ви предлага:

АНТИОКС
  Поръчай
PDF Брошура
ОКСИНАЛ
  Поръчай
PDF Брошура
РИТМОФЕРТ NP
  Поръчай
ОКСИФЕРТ
  Поръчай
PDF Брошура
ТИОФОС
  Поръчай

20-10-0 (11)
  Поръчай
22-11-0 (12)
  Поръчай
24-12-0 (9)
  Поръчай
16-20-0 (13)
  Поръчай
ФЕРТИКОРН
  Поръчай


Всички торове са опаковани в висококачествени торби от 40 кг. По споразумение с представителите за продажба, има възможност за опаковане в чували от 25 кг.