Торене след култури - Тютюн
Тютюн
Плодородна почвата почва за по-голямо производство

Нуждите от подхранване на тютюна се различават по същество , в зависимост от сортата.За ориенталски сортове тютюн за нуждите прихранување са по-малки , за сорта Вирджиния нуждите на средно ниво , а за сорта берлеј нуждите са много по-големи и исцрпливи за почвата.За тютюна азот представлява ; основен хранителен фактор , фосфор допринася за увеличаване на производството и за зреене в ранен период , а калият е основен фактор за качеството на продукта. Нуждите от торене много зависят от плодородието и останалите условия на почвата , докато анализа на почвата представлява необходим инструмент за създаване на правилната програма за ѓубрење.Како индикативни нужди се споменават следните:


Нужди на тютюна от хранителни елементи
СОРТОВЕ АЗОТ (Ν) ФОСФОР (Ρ205) КАЛИУМ (Κ2Ο)
Источен тип 2-4 6-8 8-12
Вирджиния основно торене 3-7 8-14 15-22
Вирджиния повърхностно торене 2-3 8-14 15-22
Берлеј основно (главно) торене; 10-14 12-16 20-35
Берлеј повърхностно торене 4-6 12-16 20-35

При тютюна от източен тип не се предлага добавяне на повърхностно азот, тъй като намалява качеството на продукта. Чести са нуждите от добавянето на магнезий за западните сортове при кисели почви, както и при неутрални пясъчни почви. При тези сортове тютюн, особено при органичните почви, а рядко при песокливите, се появява и липсата на бор.Во този случай нуждите трябва да се задоволяват с основното торене.

 


Предложения за торене

Целта на правилната програма за торене на тютюна , не е увеличаване на производството , но обема на производството , което осигурява отлична квалитет.Треба специално внимание , при третманнот на азот.Снабдувањето на културата с азот в първите стадии трябва да бъде на достатъчно ниво и да не надвишава нуждите. Нивото на доставките трябва да се намалява, когато се приближава периода на прибиране на реколтата .
ЕЛФЕ му предлага от производителя , за да има възможност за избор , следните видове торове , които дават правилни решения за торене.Основно торене
Тип на тор Дозировка (Кг./декар) Забележки
БЛЕСТАР ЕКСТРА         (12-12-17-(13)+2MgO+МЕ.) 60-120 Поради различните нужди на различните сортове тютюн, дозировката се движи на високи граници.
КОМПЛЕФЕРТ (10-10-20-(15)+4MgO+МЕ.) 60-120
ПОЛИВОР (12-12-18-(12)+0,5Β+МЕ.) 60-120
ПОЛИВОР                         (12-12-18-(12)+0,5Β+МЕ.) 50-100
8-16-24-(12) 50-80
Повърхностно торене
ФЕРТАМОН 25 (25-0-0-(16)) 20-50
АМОНИЕВ НИТРАТ   (33,5-0-0) 15-40
КАЛЦИУМ АМОНИЕВ НИТРАТ (26-0-0) 20-50
ТИОГРАН ЕКСТРА  (20,5-0-0-(18)) 25-60
НИТРОКАН (27-0-0+4MgO+0,2B) 20-50
Предлагаме торене на почвата съответния тор, за по-голямо производство