Торене след култури - ърнени култури
Зърнени култури
Съответно ѓубрeње с малко разходи

Новите разнообразни семена на зимните зърнени култури (пшеница, ечемик), които се използват днес, са характерни за висшето производство, за което са необходими, благоприятни климатични условия и подходяща почва, както и подходяща комбинация от хранителни вещества (елементи) на торене. По-конкретно за постигане на едро производство, по правило е необходимо, първо, силно азот торене и второ фосфор ѓубрење.Спротивно нуждите на почвата на житните култури за добавяне на калий и други хранителни вещества са много редки и ограничени.


Нужди от хранителни елементи за житните култури (кг) декар)
АЗОТ (Ν)ФОСФОР (Ρ2Ο5)КАЛИУМ (Κ2Ο)
8-164-80-4


Предложения за торене

Нуждите за торене на житните култури се покриват с подходяща комбинация от амониев фосфат (с необходимия съотношение азот - фосфор) , и най-малко 2 дози повърхностно тор , т.е. амониев нитрат , или калциев амониев нитрат. Във всеки случай анализа на почвата заедно с познаване на условията за всеки регион , представляват най-добрият индикатор за ѓубрење.Во много региони в страната , като в Западна и Централна Македония , нивите , където се сее зърно са кисели ( имат ниска PH ) и се нуждаят от алкални торове , както е ОКСИФЕРТ и амониев нитрат.Согласно закона за Правилното земеделски практики на Министерството на земеделието , главното торене с азот на зимните житни култури , не трябва да е повече от 5 кг азот на декар , заради опазването на околната среда , докато повърхностни торене с азот може да бъде и до 11 кг на декар , разделен поне на 2 дози.Основно торене
Тип на торДозировка(Кг./декар)Описание
ОКСИФЕРТ (15-13-0-(14)+11CaO+2MgO)35Отличен за кисели почви, много богат на калций. Бавно освобождаване на фосфор.
ОКСИНАЛ (12-12-0-(11)+10CaO+8MgO)40-45Съотношение N/Ρ205 = 1/1 за подобряване на кисели почви.
ОКСИНАЛ (12-12-0+28% S03)40-45Съотношение N/Ρ205 = 1/1 за подобряване на алкални почви.
ТЕИОФОС 8 (18-8-0-(10))30
Сулфурен амониев нитрат (20-10-0-(11))25Съотношение Ν/Ρ205 = 2/1, нормален тип.
Сулфурен амониев нитрат (22-11-0-(12))Μέχρι 25Съотношение Ν/Ρ205 = 2/1, среден тип
Сулфурен амониев нитрат (16-20-0-(13))30-35Съотношение Ν/Ρ205 = 0,8 / 1 за почви с малко фосфор
Забележка: Други разни подобни видове, подходящи за специални условия се произвеждат по поръчка (например. 25-10-0,19-9-0,20-20-0,10-20-0,21-9-0 +11 Cao и друго.
Повърхностно торене
АМОНИЕВ НИТРАТ (33,5-0-0 ή 34,5-0-0+0,5 MgO)15-25За неутрални почви и почви с калций
КАЛЦИУМ АМОНИЕВ НИТРАТ (26-0-0 και 27-0-0)20-30За кисели почви, а също и за нормални почви, когато трябва бързо действие
НИТРОКАН ЕКСТРА Mg (27-0-0+4MgO+0,2B)20-30Богат източник, бърза асимилация на азотен нитрат и магнезиев


Предлагаме подходящо торене за задоволително производство, с по-малко разходи